Välj en sida

Om Laterre

Vår idé är att vara ett alternativ. Att vara en fastighetsutvecklare som skapar hem för människor som i grunden vill bo i ett snyggt hem med hög kvalitet men som samtidigt vill ha något mer.

Vi utvecklar flerbostadshus i attraktiva lägen nära spårbunden trafik. Ambitionen är att bygga hus helt i trä, med innovativa lösningar och hög kvalitet. Arkitektur har en kraft att förändra och stötta beteenden. Den kraften vill vi åt och styra i en hållbar riktning. Vi skapar smarta, kvalitativa hem för framtiden, redan idag.
Vi pratar inte eller skriver långa policys och hållbarhetsredovisningar – vi gör. Genom smarta lösningar som våra kunder väljer i första hand för att lösningarna är smarta inte bara för att det är hållbara.

För oss är hållbarhet ett egenvärde i sig men vi inser att vi måste göra det tillräckligt attraktivt för att våra kunder ska välja det, inte ”Hållbart men sämre” eller ”Green Bling”. Vi vet att dagens konsumenter är smartare än så.

Laterre är grundat av människor som tror på ett annat sätt att bo och vi tror på ett annat sätt att skapa bostäder. Laterre växer fram i en tid med stark urbaniseringstrend, nya tekniker och nya typer av förväntningar. Vi omfamnar och välkomnar utveckling, vi vill vara till för dem som vill vara en del av det nya sättet att leva och bo i en storstad. Vi tror på tjänstesamhället och en funktionell delningsekonomi.

Vårt mål är att på konkreta sätt skapa mervärde för eftervärlden. För oss betyder det att våra bostäder skapas utan att förbruka för mycket resurser.

De skapas för att hålla en mycket lång tid och för att kunna förändras i framtiden utan att allt måste bytas ut. Det betyder att vi måste vara resurssmarta i planerings- och byggskedet, men även smarta när vi tänker på hur det ska fungera långt efter vi har lämnat över bostaden.

Vi vill lyssna och förstå den plats, tid och bransch vi verkar i. När vi förstår vill vi ställa frågan – kan vi göra det bättre?

Erika Lundvall

Erika Lundvall

erika@laterreinvest.se

Jacob Wahlberg

Jacob Wahlberg

jacob@laterreinvest.se